۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
منشور اخلاقی
عناوین این صفحه
  • شماره 707
  • 8 صفحه
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۰ تير
  • اِلخَميس ٨ ذو القعده ١٤٤٠
  • Thursday 11 Jul 2019
کد خبر: ۵۰۱۴

افزایش تعدادکودکان کار در بازار متحرک زیرزمیني

 

 

آغاز فصل تابســتان  علاوه برمسائل خوشــایندی همچون افزایش ســاعات فراغــت وتفریــح ،مســافرتها و.. موضوع ناخوشایندی را نیز درسطح شهر تهران به همراه دارد  افزایش کودکان  دســتفروش که همه ساله درایام تابستان حضور آنها دراماکن عمومــی از جمله خیابان های پرتــردد، مترو وحتی اتوبوس ها نیز چشمگیرتر می شود.

کودکانی کــه جعبه های آدامس، دعا و گاهــی فال و باتری خلاصــه هر چیز کوچک قابل فروش را به دســت گیرند و به هر عابری که می رسند التماس می کنند که از آنها خرید کنند.

کودکانی که معصومیتشــان را وارد بازار می کنند و پلیدی ها را برای فرداهای خود می خرنــد این کودکان در خیابان ها چه می بینند و چه چیز را تکلیف خــود می دانند. آنهایی که  امروز باید ســاعات فراغت را با ســرگرمی های وتفریحات مناسب ســپری کنند ودر زیباترین لحظات عمرشان که باید بیشترین لذت را از زندگی ببرتــداز کمترین حقوق خود محروم مانده اند و جیغ و داد برای رقابت درفروش بیشــتر کالاهایشان وکسب درآمدبیشتر  را  میتوانند ضمیمه خاطرات دوران خردسالی شان کنند؛

گلاویز شــدن با "فقر" تنها بازی این  کودکان است که نه مفهوم تبعیض را می فهمند و نه از نبود شانس در زندگی شان معترض اند و نه از تفریح در تابستان و تعطیلاتش سهمی دارندفروشــندگان کوچک این بازار روز، حاضر نیستند اجناسشان را کمتر از قیمت های تعیین شــده به مردم بدهند و حتی از چانه زدن مشــتریان برای گرفتن تخفیف بیزار هستند .اما به شدت برای فروختن کالاهایشــان به مسافران اصرار می کنند ،گویی کســی برای فروش همــه کالاهای آنها در یــک روز به آنان جایزه می دهــد آنها را هر روز می تــوان در کنار خیابان های شــهر واماکن عمومی  دید، همان هایــی که لحظه ای گذرا  از زندگی ما را تشکیل می دهند، گاهی هم به  اندازهای مشغولیت ذهنی داریم که بی اعتنا از کنارشان می گذریم و بازارهای سیار وزیرزمینــی مترو یکی از مکان هــای موردتوجه این کودکاناست.

روزانه بیش از دو میلیون مســافر به وسیله مترو در شهر رفت و آمد می کنند  وبرهمین اســاس مترو فضایی مناســب برای جلب توجه تعدادبیشــتری برای آنها اســت  متاسفانه کودکان کار ودستفروشــی یکی از معضلاتی است که امروزه این روند درشهرهای بزرگ خصوصا کلانشهرها روبه رشد است  اینگونه آســیب هاي اجتماعي نه فقط در سطح شهر بلکه در زیرزمین نیز در حال شــکل گیري است که هر روز گسترده تر مي شود .در حال حاضر ایستگاه هاي مترو و داخل واگن هاي آن محل مناسبي براي تکدي گري و دست فروشي شده که به معضلات اجتماعي دامن مي زند روزانه ممکن اســت یکبار سوار شــدن در مترو و مسیرهای مختلــف آن را تجربه و با بازار روزی کــه در آن به راه افتاده اســت، برخورد کرده باشــید .بازار روزی که با انواع وســایل نقاشی، ورزشی، مواد خوراکی و غذایی و پوشاک تشکیل شده ،اما برای فروش آن هزینه دکوراســیون لازم نیســت، دغدغه داشــتن فروشــگاه ندارد و فاقد ویترین و دکور است و خیال فروشــندگان آن از بابت پرداخت اجاره بهای فروشــگاه راحت اســت .عرضه کنندگان کالا در این بازار روز ، به معنای واقعی فروشــنده نیستندو ناخواســته و به دلایل مختلفی از قبیل نیاز  به کســب درآمد و تامین هزینه های زندگی فروشــنده شــده اند. فروشــندگانی که البته کم سن و ســال هستند، اما سعی دارند لحن صحبت هایشــان مانند بزرگسالان باشد تا از طرف  مشتریانشــان جدی گرفته شوند و بتوانند کالاهای همراه خود را به فروش برسانند .

به نظر می رسد ساک و کیف هایشان از کالاهایی پر باشد که سر و کار داشتن با آنها، حداقل از منظر سن و سال برایشان زود اســت و هنوز فرصت دارند تا در سنین بالاتر به آنها بیندیشند . این فروشــندگان نوجوان، برخی بســیار ژولیده و برخی خوش پوش هستند، اما همه در یک واقعیت مشترکند "نیاز به کسب درآمد برای گذران زندگی خود و احتمالا چند نفر دیگر." امان الله قرایی مقدم ، جامعه شــناس و استاد دانشگاه دراین خصــوص می گوید: تعداد کودکان کار و خیابانی روز به روز در حال افزایش اســت و این معضل ســیمای کشور به خصوص شهرهای بزرگ را زشت کرده است.

وی می افزاید:گرانی، نابســامانی برخی از خانواده ها ، طلاق ، بدسرپرســتی، اعتیاد و .... دلایــل اصلی تولید کودکان کار و خیابانی است که معمولا از ۷ سالگی شروع به کار می کنند.

وی ادامه داد: بســیاری از این کودکان که با افزایش آنها به یک هنجار تبدیل می شوند می توانند فرزندان دیگر خانواده ها را مورد آسیب قرار دهد

قرایــی مقدم  مي گوید: در جامعه امروزي تکدي گري به دو شکل آشکار و پنهان وجود دارد که افراد درخواست کمک مي کننــد. برخي به دنبال آبرو و حیثیت خود نیســتند و به تکدي گري به عنوان یک شــغل نگاه مي کنند. برخي نیز در تکدي

گري پنهان اقدام به دســت فروشي مي کنند و فقط به دنبال هدف خود هستند.

    وي مي افزاید: در ایستگاه هاي مترو چون تجمع زیاد است و احتمال دیده شدن نیز تقریباً وجود ندارد، تکدي گري و دست فروشــي زیاد است برخي ترس از دیده شدن دارند و براي آنها در جمع قرار گرفتن مهم است. در مترو چون مردم عجله دارند بنابراین پول گرفتن از آنها راحت و آسان است و وجود اینگونه افراد در مترو زیاد به چشم مي خورد.

    به گفته وي شــاید تجمع متکدیان و دستفروشان در مترو یک شگرد باشــد. چون درچنین مکان هایي نفع زیاد دیده اند و بیشــتر راغب هســتند در مترو حضور داشته باشند. با شروع تابستان آمار و ارقام متکدیان بیشتر مي شود. از طرفي برخي از خانواده ها کودکانشان را وادار به دستفروشی  مي کنند.

    وی می افزاید: آنان متوجه نیستند کودک و یا نوجوانی که به بازار کار وارد  میشود ، ممکـــن است به کارهای خـــلاف نــیـــز رو آورد ومی تواند منشا آسیب ها ومعضلات اجتماعی بیشتر درسطح خانواده وفراتر ازآن درجامعه باشد.

هاجر سلطانی پور

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
عنوان صفحه‌ها